Pau Sandaran

Pau Sandaran

Pau Sandaran

Godiva jazz duet

Duet format per Jordi Paulí, saxo i Pau Sandaran, piano.

El repertori del Godiva jazz duet està format per estàndards de jazz, pop, música de pel·lícules i temes originals.

Contacte